Επικοινωνήστε μαζί μας

(+30) 2664024489

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Message:

Your message has been sent successfully. Close this notice.

Ασφάλεια Ταξιδιού Quote

Επίπεδο προστασίας: $

Στοιχεία επικοινωνίας:

Travel

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Ασφάλεια αυτοκινήτου Quote

Στοιχεία επικοινωνίας:

Το αυτοκίνητό σας:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Ασφάλεια ζωής Quote

Επίπεδο προστασίας: $

Στοιχεία επικοινωνίας:

Χρησιμοποιήσατε προϊόντα καπνού ή νικοτίνης τους τελευταίους 12 μήνες;

Ναι, έχω Όχι, δεν έχω
Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Ασφάλιση κατοικίας Quote

Η κατοικία σας:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.
1 month ago · by · 0 comments

Workplace Companion Confidentiality Agreement

An NDA can also be referred to as a “confidentiality clause.” In Stevens/University of Birmingham, the High Court found that an employer had breached its tacit duty of trust and trust towards a worker who, in the course of a disciplinary investigation, cannot be accompanied by his choice of companion. Every letter inviting an employee to a disciplinary meeting (either an interview (finding facts) or a disciplinary hearing (to answer a charge) should cover the basic points and duties of an attendant – for example: “You can bring chaperones – a colleague or a friend of the company – to that meeting, when they must understand that this remains the case, even if the employer feels that the companion is not appropriate because of previous experience. In other words, the worker can choose who he wants, provided he belongs to one of the three authorized categories. That does not prevent anyone from saying that an agreement has been reached. However, if an employment tribunal recognizes that the choice of companion is inappropriate, it has the option of reducing the award to a nominal amount. You should follow procedures in the workplace, for example. B.B.B: If NDAs are used for the wrong reasons, it can create a culture of mistrust in the workplace. The labour tribunal has reviewed the binding case law that, as long as it is a union official or a colleague, an employer should not veto the worker`s decision, even if it deems the companion unsuitable. Any attendant authorized to accompany an employee should normally be only one person in the company; There are rare cases (for example. B a physician who faces faults that could prevent him from working in the future) when an employee can call on a qualified and external companion (. B for example, a lawyer), but these cases remain extremely rare and should not be admitted in normal cases. For more information on authorizing an attendant, please contact the Employment Law Clinic.

Read more

1 month ago · by · 0 comments

Where To Find Mini Finance Agreement Number

The decision is in your hands. Decide on your deposit the length of your financing and the probability of your annual mileage. Snows MINI then pays part of your MINI`s costs and freezes it until the end of your financing contract, allowing you to receive your optional final payment and reduce your monthly payments. Talk to your dealer about renewing or renewing your engine plan and call MINI Financial Services on 0861 MYMINI (696,464) to add the fee to your financing agreement. Please note that we cannot recover money owed to anyone other than you under the agreement. To update your personal information, please log in to your contract via MyMINI Finance. We want to encourage our customers to email us at customer.service@minifinance.co.za If you need a statement, request an invoice or download contract documents, you can get the information by logging into your account through our online portal MyAccount. If you have not been able to receive the necessary information via email or through our online portal, you can contact us on 0861 696 464. We are seeing higher than usual call volumes and we are asking for patience and understanding at this time. We know that some of our clients are in urgent need of financial assistance. If you have any doubts about whether you can pay for your financial agreement as a direct result of COVID-19, please click here for information on the deferral of payment and apply via our online application form. You will find the answers to our most frequently asked questions about COVID-19 and your financing contract with us via the MINI Online Genius. You can check this in real time by typing the license plate on the HM Government Check Tax website.

BMW Financial Services does not operate a payment policy. However, if you have any doubts about your ability to pay for your COVID-19 direct income financing contract, you should be sure that BMW`s FINANCIAL SERVICES supports our customers with a number of alternative options based on their individual circumstances – which could include significantly reduced payments for a few months. We believe that treating each client as an individual, based on an understanding of their personal needs and circumstances, is the best way for us to offer support in difficult times and especially during the unprecedented COVID-19 emergency. Please note that our 1-1 support teams are currently experiencing unprecedented demand. Our teams work hard to help customers who are currently in the most trouble, which means that our phone waiting times and email response times are much longer than usual. Our team of experienced consultants reviews each other`s situation and works with them to provide adequate support. The nature of our financing agreements does not allow for a complete deferral of payment, although we can significantly reduce your payments for several months.

Read more

1 month ago · by · 0 comments

What Is Loan Agreement Work

With each loan agreement, you will need some basic information that is used to identify the parties who agree to the terms. They have a section in which they indicate who the borrower is and who the lender is. In the borrower`s section, you must include all the borrower`s information. If you are an individual, this includes their full legal name. If it is not an individual, but a business, you must include in your name the name of the company or the company name that must contain “LLC” or “Inc.” to provide detailed information. They must also provide their full address. If there is more than one borrower, you should include the information of both in the loan agreement. The lender, sometimes designated as the holder, is the person or company that will make the property, money or services available to the borrower as soon as the agreement has been agreed and signed. Just as you have recorded the borrower`s information, you must include the lender`s information with as much detail.

Guaranteed loans are easier to obtain because of the guarantees provided. This will help the lender reduce the risk-taking of the loan. This also generally means that the interest rate for the loan will be lower. Interest is due at the end of each interest period, interest periods may be fixed periods (usually one, three or six months) or the borrower can choose the interest period for each loan (the options are usually one, three or six months). Institutional credit contracts must be concluded and signed by all parties involved. In many cases, these credit contracts must also be submitted and approved to the Securities and Exchange Commission (SEC). The amount of capital is the initial amount of the loan that the borrower owes to the lender at the time of signing the loan agreement. Once the borrower has started repaying the loan, the investor refers to the amount that is still owed to the lender at some point. Loans have an interest rateAn interest rate refers to the amount charged by a lender to a borrower for each type of bond, usually expressed as a percentage of the principal. Interest is essentially an additional payment that the borrower must pay in addition to the principal (for the amount that the loan is) for the privilege of being able to borrow the money.

Commercial loans can be guaranteed or unsecured. The main difference between the two is how the lender is able to reduce riskCredit RiskCredit is the risk of a loss that may result from a party`s inability to maintain the terms of a financial contract, essentially the loan they offer.

Read more

1 month ago · by · 0 comments

What Is A Confidentiality Agreement Used For

Of course, nothing can stop someone from stealing or sharing your secrets. A legal agreement that he should not do so simply gives you the right to assert rights in court if he violates that agreement. A confidentiality agreement is also used in other circumstances, including: Before signing an agreement, make sure you are fully aware of your commitments. If you are thinking of doing something that could violate such an agreement, you should look carefully at the treaty and assess its legal consequences. Second, the application of confidentiality agreements may prevent the forfeiture of valuable patent rights. Under U.S. and other law, public disclosure of an invention can be considered a forfeiture of the patent rights of that invention. A properly developed confidentiality agreement can prevent unwanted and often involuntary infringement of valuable patent rights. A unilateral or unilateral agreement is intended to protect information provided by one party to another. The agreement will also define cases of authorized disclosure (for example. B for law enforcement) and disclosure exceptions.

Both sides have strict responsibilities as part of a mutual agreement to keep certain information secret. If a party violates the agreement, there are a number of steps that can be taken by the innocent party, depending on the nature of the offence. If it is a minor offence, it may be possible to rectify the case informally. If it is a serious offence, the consequences depend on what is written in the agreement. There should be a statement that the receiving party understands and acknowledges that any disclosure of confidential information may cause irreparable harm to the revealing party, the amount of which can be determined by a court. Many venture capitalists looking for entrepreneurial ideas will be reluctant to sign a confidentiality agreement. Here, the entrepreneur has the choice between the confidence of the potential investor and the risk of his idea or the sharing of minimal information – a real teaser. Mutual confidentiality agreements are generally used by companies. This may be an agreement between two companies or between the company and one person, z.B an employee.

Most of the information protected by these agreements is important to the company because it provides them with their own trade secrets or other information that has enabled them to succeed in the sector. When a confidentiality agreement is signed by the person who needs the certification body and the recipient. If the recipient violates the agreement (violation), unspoken legal actions are available or the infringements must be explicitly included in the original confidentiality agreement. Also known as Secrecy, NOA, Confidentiality Agreement If you must share confidential information with someone, but you do not want the information to be disseminated or used outside of your control, you can use a confidentiality agreement to agree on the conditions under which you may disclose it.

Read more

1 month ago · by · 0 comments

Water And Drainage Adoption Agreement

Our drainage design service provides valuable advice to clients on the most emotional and feasible solutions for drainage problems and options, including sustainable drainage systems (SuDS). The adoption agreement code ofwat requires that all Ofwat-approved documentation modification applications be submitted to an independent body composed of an equal number of water companies and customers. The role of the body is to make recommendations to the Ofwat if it believes that changes to approved documentation are appropriate. The usual course of drainage adoption for a new development is either through the agreement of Section 38 (Highways Act 1980) or by the Agreement Section 104 (Water Industry Act 1991) depending on who will take control of the drainage system. The water code was approved by Ofwat on September 3, 2020. The approved sentence of the documents is shown below. With the introduction of the code, we expect the industry to demonstrate its commitment to a good customer experience for its customers, which supports the government`s goal of supporting housing growth and a level playing field for customers who wish to apply for and enter into adoption agreements. A Section 104 adoption contract must be concluded before construction of the canal begins. In addition, a 10% obligation of the estimated cost of construction is required. An agreement under Section 104 is reached and provides a method for a drainage system that has been built or is to be built, which can be maintained at the expense of the remediation authorities. Our drainage expertise is also monitored by our flood risk assessment services (see www.floodrisk.co.uk), which ensures that all recommended drainage or flood protection measures are the best rated and devoid of any design and adapt to such developments.

The new sanitation system came into force on April 1, 2020. An agreement under Section 106 allows for a new connection to an existing public sanitation system. The Water Act 2014 also introduced amendments to WIA91 that require Ofwat to adopt legal codes for adoption agreements for companies operating entirely or primarily in Wales. However, in March 2019, the Welsh Government decided to delay the start of these changes in order to await the entry into force of changes to the governance of the water sector resulting from the Wales Act 2017, which is expected to take place in April 2022. We will work with the Welsh government to verify that. We first indicated that we will implement the sewer sector guidelines and the standard wastewater disposal agreement, which will come into effect on October 31, 2019.

Read more

1 month ago · by · 0 comments

Vehicle Renting Agreement

With Formplus, you can add file download fields to your rental agreement. These fields allow you to receive files of all sizes directly in your contract. The duration of this car rental contract ranges from the date and time of withdrawal of the vehicle, indicated just above the signing line at the end of this contract, to the return of the vehicle to the owner and the conclusion of all the terms of this agreement by both parties. The estimated rental term is: Car rentals are common in many cities around the world. When renting a car for short or long periods, you will be asked to sign a car rental contract. This agreement gives both parties a number of responsibilities. The tenant was given the opportunity to inspect the rental vehicle prior to pick-up and, during such an inspection, no damage is known to the vehicle, except for one noted by a separate existing claim document. A car rental contract is a legal document that you must complete and sign if you are applying for a car rental service. This is an agreement between you and the tenant or car rental company. This agreement is binding on both sides.

Formplus has an offline form feature that allows you to fill out a rental form without an Internet connection. Tenants can fill out car rental forms in remote locations or in areas where internet connection is poor. A rental contract commits you during this period for the car. So make sure you read it and understand it before you add your signature. Tenants will only use the rented vehicle for personal or routine use and will only operate the rental vehicle on properly maintained roads and car parks. The tenant will comply with all applicable laws regarding the maintenance of the licence for the operation of the vehicle and with respect to the operation of motor vehicles. The tenant will not sublet the rental vehicle or use it as a rental car. The tenant does not take the vehicle [LOCATION LIMIT]. To obtain electronic signatures in your car rental form, you must add the electronic signature field to your form in the De Formplus contractor. All entered signatures are stored as images in your cloud storage. After being redirected to Formplus Form Builder, you can add or delete form fields, change the contract to your business requirements, and add your company name.

When you`ve finished editing, you can click on the Save icon in the top right corner. Use our free car contract templates to automate contract customization and save paper and time by having them sign online or on your company`s computer or tablet. A rental agreement specifies the duration of the car rental. For example, many car rentals require you to bring the car back at some point and return. If you do not comply, you will have to pay an additional fee. Form axleboy car rental car for a temporary replacement vehicle Customer name: Rental vehicle Home Address: City State Driver License no date of birth zip State works phone car rental wine: 1d4gp253x3b221657 or… Create your car contract in seconds with the already published model, which has been approved by industry experts.

Read more

1 month ago · by · 0 comments

United Super Collective Bargaining Agreement 2017

(328) An employer may hire up to one (1) apprentice and one (1) intern for each fellow employee. At no time can an employer employ more trainees than apprentice residences, except temporarily, as agreed in writing between the employer and the entrepreneur, who can, by mutual agreement, adapt the relationship between apprentices and trainees to remain a viable force in the sector. (141) Only the companions of the Union are named forward men, forward men, forward men or lead men. The purpose of this article is for the work covered by this agreement to be controlled by members of AU Local 50. (213) This agreement enters into force in its entirety from June 30, 2017 to June 30, 2021 inclusive and from year to year and comes into effect, unless one of the other parties informs the other party in writing, at least sixty (60) days before its expiry, of the request for change in conditions; However, provided that both parties can agree to amend or amend this agreement at any time. (255) All foremen remain with their crews and monitor these crews in the performance of their duties. Foremen will not be lacking in the area where their crews work, unless their presence is required elsewhere, as required by their respective employers. (153) If part of this agreement is cancelled, the parties agree to engage in negotiations without delay, which must be concluded within sixty (60) days after written notification of the request for negotiation, with a view to obtaining a satisfactory replacement of the invalid part of this agreement. If the parties have not reached an agreement within this period of sixty (60) days, each party has the right to initiate arbitration proceedings in accordance with Article XII (arbitration tribunal) in order to resolve the surrogate language. (174) The employer acknowledges that the plans provide coverage and benefits for the employer and the employer is required to pay contributions for and for all workers who are members of the collective agreement unit represented by the Union, regardless of membership of the Union.

(59) The administrator is informed of all transfers, recruitments, dismissals and dismissals. His duties do not include commitment, termination, nor should the administrator induce intervention in the advancement of work. The administrator does not have a supervisory mission. The administrator has the right to receive complaints or complaints and to discuss and assist in the accommodation of complaints with the appropriate supervision of the staff member. (97) In the event of unforeseen overtime on a construction site, members of the bargaining unit working on that site receive the same order as the removal order in paragraph 84 of this article. Workers in a lower priority group cannot be offered unscheduled overtime until overtime has been available to those in a higher priority group. (158) As of July 1, 2017, the standard classification and standard scale of wages and ancillary benefits apply as follows: a party to an enterprise agreement may apply for authorization, registration or employment with SAET. (57) The Union selects potential managers of building workers who agree on the project to be agreed between the Union and the employer. If the Union and the employer fail to agree on the choice of the director, the Union has the exclusive right to appoint the director, in which case the protection against dismissal referred to in paragraph 61 does not apply.

For each position, an administrator may be appointed in the same way. In addition to his work as a companion, the administrator may carry out, during working hours, the tasks of the Union which cannot be carried out at other times. It was agreed that these tasks would be performed as quickly as possible and that the employer would give the trustee a reasonable period of time to perform these duties. The employer must not discriminate against the trustee in the proper exercise of the trustee`s union obligations.

Read more

1 month ago · by · 0 comments

Tsma Agreement

PLEASE READ THIS LEGAL DOCUMENT CAREFULLY. TSMA Franchise Systems, Inc. d/b/a Tiger Schulmann`s Martial Arts (with our “TSMA,” “we” or “us”) offers online martial arts classes and related services, content and functionality via TSMA websites, including, but not limited, www.tsk.com (together the “TSMA site” or “website”) and social media sites controlled by TSMA (including, but not limited to, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Tiktok, Reddit, Schatnap, Pinterest and Twitter). By registering as a member or visiting, browsing or using the TSMA website or social media sites controlled by TSMA (together “Services”) you accept and agree to be bound by these Terms of Use (“Conditions” or “Convention”) which constitute a binding agreement between you and TSMA. TSMA franchisees also offer personal courses at various physical sites; the agreement written between you and the TSMA franchisee on the site by personalizing governs the goods and services provided on this site. The commitments and commitments made by the parties prior to the termination date of this contract apply to all uses. These terms of use and all separate agreements for which we provide services are subject to the laws of 199 Bellevue Avenue, Upper Montclair, NJ, 07043, United States. Section 19 – SERVICE MODIFICATIONS If, at our sole discretion, you have not complied with a provision or provision of these Terms of Use, we may terminate this contract at any time without notice and you remain responsible for all amounts liable up to the included termination date; and/or may deny you access to (or part of it) our services. Section 17 – ENTIRE AGREEMENT These terms and conditions of use and all the policies or operating rules that we have published on this website or regarding the service constitute the entire agreement and agreement between you and us and regulate your use of the Service by relaying all prior agreements, communications and suggestions between you and us (including, but not limited to previous versions of the Terms of Use). PLEASE NOTE THAT YOU HAVE THE RIGHT TO LITIGATE A COURT DISPUTE BEFORE A JUDGE OR JURY. As an exception to this arbitration agreement, you have the right to sue the court of any claim within the jurisdiction of that court, which you have first discussed with us informally, as long as you act only on an individual basis. In the event of a conflict between the published guidelines on services and these conditions, these conditions are monitored. These terms represent the full agreement between you and TSMA regarding services or content and include all previous agreements and agreements regarding these services.

If a provision of these conditions is declared invalid or unenforceable by a competent arbitrator or court, that provision is applied to the maximum permitted extent and the other provisions of these conditions remain fully in force and effective. The securities used in this contract are included only for convenience and will not limit these conditions or otherwise affect them. Section 3 – ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION Subject to the agreements of Section 20 above, exclusive jurisdiction for all disputes that are not necessary to arbitrate are the state and federal courts in Broward County, Florida, United States of America, and you accept the jurisdiction of these courts.

Read more

1 month ago · by · 0 comments

Tolling Agreement Statute Of Limitations Pennsylvania

The toll agreement must specify the length of time the parties suspend the statute of limitations. In the appeal, the Supreme Court found that, unlike in cases where a court ordered a defendant`s order. C of the arbitration order, there is an arbitration order, against 42 Pa.C.S.S.A. 7304 (d) there is no rule or other authorization, provided that an interim objection institution order maintains an appeal. In that case, since the applicant had never appealed the first instance order upholding the defendant`s provisional objections, the applicant`s 2009 appeal was not stayed after the court withdrew the appeal and the statute of limitations was maintained. After the treatment and rejection of several related arguments, the Supreme Court upheld the decision of the first instance upholding the sentence. First, the agreement of the parties itself may provide for another limitation period. In other words, the contract may provide for a limitation period of less than four years and such a contractual limitation period may be legally binding. The Pennsylvania Commercial Code at 13 Pa.C.S.A. Paragraph 2725 states that “the original agreement allows the parties to reduce the limitation period to at least one year, but not to extend it.” Therefore, before a company can take advantage of the assumption that it can wait up to four years to file a default claim, the company must first ensure that the contract does not provide for a shorter period of time. Part of the printing when filing a complaint is certain that they will file before the applicable statute of limitations.

A toll agreement is a written agreement signed by both parties for a possible appeal that suspends the statute of limitations for an agreed period. As proposed in 2725 (b), warranty applications are a particular situation. In most cases, the four-year limitation period begins to run when the guaranteed goods are delivered to the buyer. The rule is different only if the warranty contains a clear and unequivocal expression of the seller`s intention to extend the warranty on the future performance of the product. For example, if a car manufacturer offers a new three-year, 36,000-mile vehicle warranty, such a guarantee ensures that the vehicle will meet a particular standard within three years or 36,000 miles. If the vehicle suffers a covered mechanical failure in the third year following the purchase and prior to the 36,000-mile delimitation, the purchaser`s four-year limitation period would begin on the day of the mechanical failure, not the day the vehicle was first delivered to the purchaser. However, if a z.B. warranty provides for the repair of a manufacturing error reported to the manufacturer within one year of delivery, the language of the warranty does not clearly and unambiguously extend to the future performance of the product.

On the contrary, the one-month period is only a time limit for notification of a defect and not the commitment of a future service after the delivery date. In the latter case, the statute of limitations would therefore be put into service on the date of purchase. While it is clear that a plea is invoked and that four-year status comes into force, it is often difficult, in the event of an infringement, to determine precisely when a breach of contract occurs. If there is a specific date for the execution of a contract, for example. B A contract that requires payment of a sum of money on a date or before a specified date, the prescription does not begin until that date arrives.

Read more

1 month ago · by · 0 comments

The Continent Of International Law Explaining Agreement Design

Hooghe, L., Marks, G. (2015). Delegation and pooling in international organizations. Review of International Organizations, 10 (3), 305-328. “International lawyers (and international governance students) note that this book is one of the most important contributions to date in the growing interaction between international relations and international law. Barbara Koremenos shows how states carefully organize and apply the technical provisions of contracts, from duration to monitoring to accuracy, in order to address incentives, constraints and characteristics of actors. The book, an analytical Tour of Force, sheds new light on legalized cooperation. “The book contains many elements that, in one way or another, can be used for the analysis of international law in the two polar regions. … The continent of international law should be an integral part of the analysis of the development of the polar law and contribute to the understanding of the polar legal dynamics and the behaviour of the actors. “The continent of international law is an informative and stimulating analysis of treaty writing. Koremenos highlights the rich diversity of international agreements and highlights procedural clauses often buried behind the backs of treaties that many scholars, government officials and lawyers neglect. The theoretical contributions of the book are as important as the abundant empirical data it provides.

A Tour de Force of the rational design scholarship. Pevehouse, J.C., Nordstrom, T., Warnke, K. (2004). The correlates of the war 2 international government organizations Data 2.0. Conflict Management and Peace Science, 21 (2), 101-119. Each year, states negotiate, conclude, sign and suspend hundreds of new international agreements. Mr Koremenos argued that the detailed provisions of these agreements were important for the phenomena that scientists, policy makers and public opinion were on track to make: when and how international cooperation was established and maintained. In theory, Koremenos develops hypotheses on how to combat and moderate cooperation problems such as incentives for fraud through the detailed provisions of the law. It empirically exploits its data set, which consists of a random sample of international agreements on the economy, environment, human rights and security. Their theory and examination lead to a coherent discovery: in the face of the vagaries of international politics, international cooperation is more legislative than anarchic, the detailed provisions of international law being chosen in such a way as to increase the prospects and robustness of cooperation.

Read more

Take care of your child

Ασφάλειες για
το μέλλον του παιδιού σας

Curabitur iaculis ante a nibh vulputate sollicitudin.

Πληροφορίες εταιρείας

Insurance Agency
Μαντζούκης Άγγελος

Άγιος Νικόλαος, Φιλάτες,
463 00, Θεσπρωτία, Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση e-mail:
contact@insuranceagency.com

(+30) 2664 024489

Διαθέσιμοι: 8:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.